Esztergom

Ostrihom, Vyšehrad a kompou do Nagymarosu
         
Miesto: Maďarsko             
Termín od - do: 09. 04. 2016   Spôsob dopravy: autobus
Počet dní: 1   Cena: 25 EUR
         

 


 

1-denný výlet za poznaním nádherného Ostrihomu a jeho dominanty Ostrihomskej baziliky, Vyšehradu s bohatou históriou a prekrásnym výhľadom a tiež Nagymarosu, známeho nedostavaným vodným dielom.

Program:


  • Odchod v ranných hodinách zo Slovenska, transfer cez SK do Maďarska cez  Štúrovo  a známy Most Márie Valérie.

  • Dopoludnia príchod do Maďarska – Ostrihomu.  V Ostrihome sa narodil 1.uhorský kráľ - Štefan I., zakladateľ štátu, neskôr vyhlásený za svätého. Dnes je Ostrihom sídlom ostrihomského biskupa, hlavy maďarskej katolíckej cirkvi. Navštívime tu dominantu mesta – známu Ostrihomskú baziliku, teda Katedrálu Panny Márie a sv. Vojtecha, ktorá sa začala stavať na podnet slovenského arcibiskupa Alexandra Rudnaya v roku 1822, ale úplne bola dokončená až v roku 1869. Bola postavená podľa vzoru Baziliky sv. Petra v Ríme. Tento nádherný klasicistický kostol je dnes je najväčším kostolom v Maďarsku, patrí medzi najväčšie v Európe a v celosvetovom meradle je na 18.mieste! Nachádza sa tu dokonca i najväčší oltárový obraz na svete, maľovaný na plátne!

  • Po návšteve Ostrihomu presun autobusom do neďalekého Vyšehradu. Dominantou Vyšehradu je hradný vrch, na ktorý sa vyvezieme autobusom.  Horný hrad, ktorý vybudoval kráľ Belo IV na základoch rímskeho a slovanského hradiska, miesto, kde sa v roku 1335 Maďarský kráľ Karol I. (Anjou), poľský kráľ Kazimír III. (Veľký) a český kráľ Ján Luxemburský sa stretli za veľkolepých formalít a uzatvorili Vyšehradskú dohodu, podobne ako aj v roku 1991 prezidenti Československa, Poľska a Maďarska. Tu bola až 200 rokov uložená maďarská koruna kráľa Štefana I.. Šalamúnova veža  z 13. storočia, jedna z najväčších a najlepšie zachovaných románskych veží v strednej Európe , Kráľovský zámok – letný palác Mateja Korvína, svojho času najväčší komplex kráľovských budov, nádherne zdobený stĺpmi z červeného mramoru a vytesanými studňami na nádvoriach . Okrem svojej vysokej historickej hodnoty ponúka Vyšehrad aj nádherný výhľad na okolitú krajinu

  • Po návšteve Vyšehradu krátka plavba kompu na opačnú stranu Dunaja do obce Nagymaros, známej nedostavaným vodným dielom Gabčíkovo – Nagymaros, kde z prvotných plánov výstavby zostali iba základy. Po návšteve presun kompou späť

  • V podvečerných hodinách odchod na Slovensko, príchod vo večerných hodinách.

Cena: 25 €

V cene: zorganizovanie zájazdu CK, doprava klimatizovaným autobusom, odborný sprievodca, poistenie insolventnosti CK, káva a čaj v autobuse grátis.

Nepovinné príplatky:
1,70 €/osoba/deň poistenie Union
5 €/osoba miestenka, môžete si vybrat presné miesto na sedenie
5 €/os. príplatok za nástupné miesta Sereď, Trnava ( Nitra, Bratislava – bez príplatku)

Nástupné miesta: Bratislava - Trnava(5 €) - Sereď(5 €) - Nitra

Sprievodca: Árpád Korpás

Termín: 9.4.2016

 

 


Vyplňte formulár pre nezáväznú objednávku:

Osobné údaje objednávateľa

Osobné údaje cestujúcich

Zadajte mená, priezviská a roky narodenia ďalších cestujúcich.